Aşağıdaki adımları takip ederek ilerleyiniz.Bilgi

✔ Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Sağlık Raporu, Vesikalık Fotoğraf ve Nüfus Kayıt Örneği belgeleri evlilik beyanında bulunmak isteyen her iki taraf için de zorunludur.

✔ Çiftlerden en az biri belediye ilçe sınırları içerisinde ikamet etmelidir. İki taraf da ilgili ilçede ikamet ediyorsa birisinin ikametgah belgesi yeterlidir.

✔ Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, evlenme ehliyet belgesinin düzenleme tarihinden itibaren altı aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya iptal edilir.

✔ Evlilik başvurunuzun başarılı olabilmesi için son adımda oluşacak evlendirme beyannamesini elektronik imzanız ile imzalamanız gerekmektedir.

Kadın
Erkek
Kadın

Erkek

Salon Seçimi ve Rezervasyon İşlemleri

   Belediyenin nikah salonları dışında bir salon tahsis edeceğim.

Belediyenin Nikah Salonlarından Rezervasyon Yap


Rezervasyonunu Yaptırdığınız Salonun Bilgilerini GirinizBelgeler (Kadın)
Belgeler (Erkek)
Kadın
Erkek
Salon Bilgileriniz